X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بغض های نشکسته

دفتر خاطراتمو....هر شب ورق می زنم....اسمتو تو هر صفحه اشه...میخونمو میشکنم

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ *

ﺍﻭﻟﺶ ﻫﯽ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،

ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ

ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯽ.

ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ، ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ

ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﯽ

ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻓﺖ . ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ . ﺍﺻﻼﺣﻘﯿﻘﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﯼ ﻫﻤﯿﻦ

ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎﺳﺖ . ﺭﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﺧﺐ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﺍﻫﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺍﺯﺵ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﯽ. ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺏ

ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ . ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﺳﺖ ...ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﻭﻟﺶ ﻣﺜﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺎﻥ

ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ ﻭ ﺗﻮ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﯼ . ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ . ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﺮﻋﺖ

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺳﺮﮔﯿﺠﻪﺀ ﻣﺪﺍﻭﻣﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ .

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﯾﮑﺮﻭﺯ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﯽ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﻭ

ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﻠﺒﺖ ﺗﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﺸﺪ . ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻋﺒﻮﺭ

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...

نوشته شده در پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392ساعت 09:06 ب.ظ توسط دخترک نظرات (0)|


 Design By : Pichak